Назад
12.12.2022

Стоева, Чомпалов и Знеполски консултираха „Еврохолд България“ АД относно получаването на заем в размер на 40 милиона евро

Стоева, Чомпалов и Знеполски, в качеството на български адвокати, асистираха Morrison & Foerster (Лондон) при консултирането на водещата енергийна и застрахователна компания в Югоизточна Европа „Еврохолд България“ АД („Еврохолд”) относно получаването на заем по английското право в размер на 40 милиона евро. Сделката бе структурирана от J.P. Morgan, който участва в нея и като агент и първоначален заемодател. Постъпленията от заема ще се използват от Еврохолд за финансиране покупката на издадени от него еврооблигации, предложени за изкупуване в процедура по търсене на съгласие и търгово предлагане. Заемът е обезпечен, включително със залози по българското и холандското право.

Еврохолд е високо ценен клиент на нашата кантора и ние сме работили съвместно по множество дългови финансирания и други финансови сделки.

Екипът на Стоева, Чомпалов и Знеполски включваше партньора Йордан Чомпалов, работещ в областта на банковото право и капиталовите пазари, подпомаган от адвокатите Мирослава Йорданова и Тихомир Тодоров.

Loyens & Loeff (Амстердам) консултираха Еврохолд относно холандското право. Linklaters (Лондон и Амстердам) и Боянов и Ко. бяха правните консултанти на J.P. Morgan.