Вещно право и недвижими имоти

Независимо дали става въпрос за придобиване или разпореждане за лични цели или като мащабна инвестиция, или за наемни отношения, Вие имате нужда от прагматичен и търговско ориентиран правен съвет.

2021 беше рекордна година за пазара на недвижими имоти в България за последното десетилетие. Имаше 20% увеличение в сделките с недвижими имоти в третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. според българската Агенция по вписванията.

Все по-активният пазар с недвижими имоти и стабилния му растеж в България изисква широк обхват от правни услуги, покриващи целия живот на проекта, свързан с недвижим имот – от проверка на правото на собственост, преговори и изготвяне на документите по прехвърлянето, проектно финансиране до изходни стратегии. Сделките за лични и търговски нужди представляват значителен финансов разход и изискват умел правен съвет за смекчаване на рисковете, свързани с недвижимите имоти. Нашите адвокати ще Ви насочат и съдействат през правния процес, независимо дали е свързан с придобиване или разпореждане с имущество, дарение, наемен договор или финансиране за придобиване на имот.

Нашият екип предоставя съвети на малкия и среден бизнес, при необходимост от съдействие по строителни проекти или инвестиции, както и помага на семейства и физически лица при покупка или продажба на имот за жилищни нужди. Ние прилагаме проактивен и кооперативен подход със заемодателите, за да осигурим клиентите ни заемополучатели да отговарят на изискванията за предоставяне на заем и финансирането да е подходящо обезпечено и осигурено без забавяне.

Разполагаме с богат опит в казуси, свързани с наемане на имоти, включително помагаме при разрешаване на спорове в тази връзка. Имаме опит във всяка сфера на недвижимите имоти за жилищни и търговски нужди и предлагаме всеобхватно съдействие на редица корпоративни и индивидуални клиенти. Нашият екип е работил по местни и трансгранични сделки с недвижими имоти, финансиране на недвижими имоти, строителни проекти в най-разнообразни аспекти.

Вещно право и недвижими имоти

Експертен опит

  • Проверка на правото на собственост;
  • Придобиване и разпореждане със жилищни/офисни/търговски имоти и земи;
  • Финансиране на придобиването на недвижими имоти;
  • Регулаторни въпроси;
  • Договори за наем;
  • Съдебни спорове между наемодатели и наематели;
  • Съдебни спорове относно право на собственост и строителство.
  • Имотни аспекти на проекти за съвместна дейности и договори между акционери

ЗА КОНТАКТ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Мариана Величкова

Външен консултант
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: mariana.velichkova@stzlaw.eu
Виж повече