Разрешаване на спорове

Ние от Стоева, Чомпалов и Знеполски, сме известни с това, че във връзка със споровете, в които сте въвлечени, винаги Ви предоставяме съвета, от който наистина имате нужда за успешното разрешаване на спора. Екипът ни се състои от опитни адвокати, които постигат отлични резултати за клиентите си в съдебни и арбитражни производства и обичат битките в съдебните зали.

Ние обичаме предизвикателствата на трудните и заплетени казуси и не се страхуваме да водим съдебни и арбитражни дела. Но в България съдебните процеси могат да бъдат скъпи и продължителни и затова за нас те са само един от способите за разрешаване на спорове, които използваме, и то само когато извънсъдебно не може да се постигне приемливо решение на спора. Когато е възможно винаги се опитваме да разрешим въпроса чрез преговори, арбитраж или медиация.

За нас всеки клиент е важен. Ние представляваме граждани, малки и средни бизнеси, стартиращи предприятия и големи компании.

При сблъсъка със съществени и потенциално критични проблеми, независимо дали в контекста на Вашия бизнес или личната Ви сфера, ключът към успешното разрешаване на спора и първата стъпка към успеха е точната, обективна и критична оценка на основателността на Вашата позиция и изграждането и прилагането на ефективна стратегия, базирана на реалистичен бюджет. Ние своевременно предоставяме информация на клиента за очакваните разноски и предлагаме гъвкави схеми за плащане на адвокатския хонорар.

Разрешаване на спорове

Експертен опит

Когато завеждането на съдебен или арбитражен иск е единствения правилен или възможен подход за разрешаване на Вашия спор, можете да разчитате, че ще защитим максимално интереса Ви в следните видове дела:

  • застрахователни дела;
  • корпоративни, търговски и облигационни спорове пред съд или арбитраж;
  • спорове от неизпълнение на договори;
  • непозволено увреждане, вкл. медицински деликти;
  • административни спорове свързани с различни регулаторни, лицензионни и разрешителни режими и актове;
  • обжалване на административно-наказателни санкции и принудителни административни мерки, наложени от регулаторните държавни органи срещу инвестиционни посредници, управляващи дружества, публични дружества, застрахователи и застрахователни брокери и техните директори и акционери;
  • трудовоправни спорове;
  • спорове свързани с несъстоятелност;
  • събиране на вземания и принудително изпълнение.

В категорията „България: Разрешаване на спорове“ авторитетният правен справочник Legal 500 е признал „задълбочените познания относно местните и европейските регулации при воденето на застрахователни дела“ на Ирина Стоева (2016 г. и 2017 г.).

ОСНОВНИ КОНТАКТИ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Петър Знеполски

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: peter.znepolski@stzlaw.eu
Виж повече