Тихомир Тодоров

Тихомир Тодоров

Адвокат
T: +359 (2) 954 6106
E: tihomir.todorov@stzlaw.eu

Образование: Юридически факултет,  Великотърновски Университет "Св.Св. Кирил и Методий" (2017 г.).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2021 г.).

Езици: Български, английски.

Професионален опит:

  • Юрист в консултантска компания (2016 - 2019г.);
  • Стоева, Чомпалов и Знеполски (2019 г. - досега).

Сфери на експертиза:

Преди присъединяването си през 2019г. към „Стоева, Чомпалов и Знеполски“  Тихомир Тодоров консултира множество чуждестранни клиенти по различни въпроси от корпоративното, търговското, трудовото право и държавните регулации. 

В адвокатската кантора Тихомир натрупа специфичен опит с подпомагането на клиенти в областта на онлайн търговията и спазването от страна на бизнеса на изискванията за защита на потребителите. Тихомир Тодоров редовно предоставя съвети на клиенти по всички въпроси, свързани със защита на лични данни и с мерките срещу изпирането на пари. Паралелно с консултантската работа Тихомир трупа процесуален опит в застрахователни дела и административно-наказателните производства.  

Малка част от въпросите, по които е работил Тихомир, включват:

  •  консултиране на международна инвестиционна кредитна институция в процеса по отпускането на заем към българско дружество на стойност EUR 7 милиона евро, включително участва при подготовката на цялата документация по заема и осигуряването на обезпечения в полза за международния кредитор;
  • консултиране на международна фармацевтична компания по въпроси, свързани с участието й в обществени поръчки за доставка на ваксини, включително по въпроси, свързани с трудовото законодателство и с държавните регулации;
  • консултиране на българско дружество в процеса на започването му на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране (crowdfunding), включително при изготвянето на цялостната му документация, необходима за осъществяването на дейност;
  • консултиране на български дружества по всякакви въпроси свързани с GDPR и защитата на личните данни, включително като им изготвя политиките за защита на личните данни, политиките им относно използването на „бисквитки“, уведомленията им за поверителност и други подобни;
  • консултиране и представляване клиенти пред български застрахователни компании относно спорове за изплащане на застрахователни обезщетения, включително по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Каско на МПС“, застраховки „Злополука и заболяване“, „Кредитна протекция“ и др., като участва в процеса по извънсъдебно и съдебно разрешаване на спора.