Медицинско и фармацевтично право

Здравеопазването, фармацевтичните продукти, медицинските изделия и козметичните продукти са секторите от обществения живот, които се отличават с все по-сложна и често променяща се регулация и засилващ се контрол от страна на регулаторните органи с цел тези услуги и продукти да бъдат безопасни, предоставящи по-добра грижа и същевременно финансово жизнеспособни за организациите, които ги предоставят.

Предоставянето на правни съвети за тези индустрии в условията на непрекъснато променящо се законодателство и силно конкурентна среда е голямо предизвикателство. В основата на здравеопазването и фармацевтичния бизнес, за да издържат на неотслабващия натиск на риска, спазването на нормативната уредба, опазването на репутацията и строгите етични съображения, се крие добре планирано, стабилно и устойчиво клинично управление и програма за качество. Клиничните грешки могат също да бъдат преплетени с редица регулаторни рискове, които изискват експертни познания за управление и подготовка на цялостна стратегия в подхода към потенциални дисциплинарни процедури, наказателното преследване и обществени запитвания.

Екипът от адвокати в Стоева, Чомпалов и Знеполски, консултиращ в тази сфера на дейност си е спечелил репутацията на един от най-добрите в България. Ирина Стоева, която ръководи екипа, е отличена сред водещите адвокати от най-авторитетния сайт в света Legal 500. Нашите клиенти отразяват разнообразието на индустрията като цяло: фармацевтични производители, дистрибутори и аптеки, медицински специалисти и медицински организации, производители на медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти, както и съсловни организации.

Медицинско и фармацевтично право

Експертен опит

Ние представляваме клиентите пред Министерство на здравеопазването, Националния съвет по цени и реимбурсиране, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национална здравноосигурителна каса, Комисия по прозрачност, Българска агенция по безопасност на храните, Патентно ведомство, Етичните комисии към Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и към Националния съвет за саморегулация във връзка с:

  • оперативни, законодателни и регулаторни въпроси;
  • въпроси, свързани с обществени поръчки;
  • разрешения за употреба, реимбурсен статус, регулиране на цени, договаряне на отстъпки;
  • сключване и изпълнение на договори;
  • клинични изпитвания;
  • проследяване на лекарствена безопасност;
  • етикетиране и реклама на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти;
  • съответствие на вътрешните политики с българското законодателство;
  • регистрация на търговски марки и лицензионни договори.

Според авторитетния правен справочник Legal 500 „Ирина Стоева е изключителен адвокат с впечатляващи познания и опит в медицинското право“ и „тя е много отзивчива, с бизнес подход, гъвкава и убедителна“.

ЗА КОНТАКТ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел : +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Мирослава Йорданова

Старши адвокат
Тел : +359 (2) 954 6106
Ел.поща: miroslava.iordanova@stzlaw.eu
Виж повече