Йордан Чомпалов

Йордан Чомпалов

Съдружник
T: +359 (2) 954 6106
E: iordan.tchompalov@stzlaw.eu

Образование: 

  • Юридически факултет СУ „Климент Охридски“ (1991 г.);
  • Следдипломна квалификация по финансов мениджмънт, УНСС (1994 г.);
  • Програма по финанси и инвестиции в Университета на Уисконсин, САЩ (1999 г.).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2001 г.).

Езици: Български, английски.

Професионален опит:

  • Комисия за ценни книжа и фондови борси (1996 – 2000 г.);
  • SAID Capital Market Regulation Project (2000 – 2002 г.);
  • Адвокатска кантора Димитров, Чомпалов и Тодорова (2002 – 2017 г.).

Сфери на експертиза:

Йордан Чомпалов е един от най-опитните практикуващи юристи в областта на капиталовите пазари в България според авторитетните справочници Legal 500 и Chambers and Partners. Безспорният му авторитет в областта на капиталовите пазари и банковите финансирания се основава на дългогодишният му опит в тези сфери. 

През цялата си кариера като адвокат, Йордан консултира различни клиенти, включително публични дружества, емитенти на дългови инструменти, банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества, както на международно, така и на местно ниво, по въпроси включващи: публични и частни предлагания на финансови инструменти, допускане до търговия на регулиран пазар („листване“), банкови заеми, пазарни злоупотреби/ разкриване на вътрешна информация, сделки с ценни книжа и сетълмент, капиталова адекватност, инвестиционни фондове, задължения на управителните органи, сделки със свързани лица и конфликт на интереси, общи събрания на съдружници, съдебен контрол върху регулаторни действия, както и други корпоративни, търговски и административно-правни въпроси. 

През последните години Йордан консултира и по въпроси, свързани с Директивата за застрахователно посредничество („IDD”) и защита на личните данни