Условия за ползване

Стоева, Чомпалов и Знеполски („Кантората“) е адвокатско съдружие, вписано в регистъра на Софийска Адвокатска колегия под No 3400013510.  

Ограничаване на отговорност

Информацията на този уебсайт не е изчерпателна, предоставена е само с цел общо информиране и не представлява  правен съвет или друг професионален съвет за каквато и да е цел. Посетителите на този уебсайт не трябва да действат или трябва да се въздържат от действия основание на информация, предоставена на него без да потърсят професионален правен съвет първо.

Изпращането на имейл или друга електронна комуникация изпратена до Кантората или до някой от адвокатите чрез този сайт няма да представлява отношение между адвокат и клиент.

Въпреки че публикуваната информация на този уебсайт е старателно проверявана за нейната точност, Кантората не предоставя гаранции и не поема отговорност за нея. Вие използвате уебсайта на свой собствен риск и в никакъв случай Кантората няма да носи отговорност за вреди произтичащи от Вашия достъп до сайта, използването му, или невъзможността да го достъпите или използвате, както и от  всякакви грешки или пропуски в съдържанието му. Кантората не поема отговорност и изрично ограничава отговорността си по отношение на доверяването на информацията, публикувана на този уебсайт и за каквито и да е действия предприети или не предприети въз основа на нея.

Този уебсайт може да ви препрати към други уебсайтове в интернет поддържани от трети лица, върху които ние нямаме контрол. Вие трябва да се запознаете с условията аз ползване и уведомленията за поверителност на тези сайтове. Кантората не носи отговорност и няма да поеме отговорност  за всякаква информация, съвет или мнение, съдържащи се на уебсайт на трето лице.

Права върху интелектуална собственост 

Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторски права. Вие може да четете, разглеждате, принтирате, сваляте или копирате материалите на този уебсайт за Ваше лично ползване, не с търговска цел, но само ако: (1) посочите Кантората като източник на информацията; (2) текстът не е изменен по никакъв начин; и (3) и включите означението за авторско право „© Стоева, Чомпалов и Знеполски, всички права запазени“. 

Уведомление за поверителност

Стоева, Чомпалов и Знеполски ("Кантората") събира определена информация от посетителите на сайта, които се свързват с нас чрез имейли или по други комуникационни канали, която може да е обект на GDPR и на българския Закон за защита на личните данни. Личните данни, които събираме по този начин, се използват от Кантората само във връзка с обработване на Вашите запитвания или кандидатствания за работа, или за поддържане на базата от данни с контакти на клиенти.

Моля запознайте се с Уведомлението за поверителност, което обяснява вашите права и задължения във връзка с обработването на личните Ви данни от Кантората.