Разрешаване на спорове

Ние от Стоева, Чомпалов и Знеполски, се гордеем с това, че във връзка със споровете, в които сте въвлечени, винаги Ви предоставяме съвета, от който наистина имате нужда. Екипът ни се състои от опитни адвокати, които постигат отлични резултати за клиентите си в съдебни и арбитражни производства и обичат битките в съдебните зали. прочетете повече

Застраховане

Застраховането като бизнес и защитата по застрахователни дела е сърцевината на нашата дейност. Ние съдействаме за получаване на обезщетения по застраховка Гражданска отговорност, Каско, Имущества, Медицински разноски, Живот, Злополука, Професионална отговорност, Отговорност на превозвача, Карго и др. прочетете повече

Банки, Капиталови пазари и Финанси

Ние имаме задълбочено разбиране за инвестиционния пазар и за това как мислят регулаторните органи – въпреки, че не винаги сме съгласни с тях. Нашите адвокати са си спечелили репутация за иновативност и качество не само в България. Йордан Чомпалов е включен от най-авторитетния сайт Legal 500 в „Залата на славата“ (”Hall of Fame”) именно като специалист в правото на капиталовите пазари. прочетете повече

Здравеопазване и фармацевтично право

Здравеопазването, фармацевтичните продукти, медицинските изделия и козметичните продукти са секторите от обществения живот, които се отличават с все по-сложна и често променяща се регулация и засилващ се контрол от страна на регулаторните органи с цел тези услуги и продукти да бъдат безопасни, предоставящи по-добра грижа и същевременно финансово жизнеспособни за организациите, които ги предоставят. прочетете повече

Търговско право / Сливания и придобивания

Адвокатите от Стоева, Чомпалов и Знеполски съчетават юридическите си познания и опит с търговска проницателност, за да осигурят пълен спектър от услуги, подходящи за изискванията и нуждите на клиенти от всякакъв мащаб и вид. прочетете повече

Регулаторни режими и административно право

В днешната все по-регулирана среда, познаването на регулаторните задължения е от съществено значение за намаляване на риска за бизнеса и запазване на търговската репутация. прочетете повече

Трудово право

Увеличаването на мобилността на работната сила, аутсорсингът и други бизнес аспекти допринасят за сложността на трудовото право. Поставянето на правилните хора в правилните роли на правилните места, подходящо стимулирани и подкрепени, като в същото време бъде защитена организацията и нейните активи, никога не е било от такова голямо значение. прочетете повече

Електронна търговия и дигитален маркетинг

Днешният дигитализиран свят предлага атрактивни възможности за търговците на дребно и големите играчи на пазара да продават своите продукти и услуги чрез Интернет. Продажбите и маркетингът в онлайн среда също така създават известни правни предизвикателства. Нашите адвокати ще Ви помогнат да преплувате морето от правила по най-ефективния и професионален начин. прочетете повече

Защита на личните данни и поверителност

Количеството информация, съхранявана от организациите, се увеличава значително, както и честотата, с която се прехвърля информация между организациите и физическите лица. Ние в Стоева, Чомпалов и Знеполски се фокусираме в това да предоставим ясни насоки, които обясняват сложната регулаторна рамка и отиват по-далеч от рутинно обяснение на законите. прочетете повече

Вещно право и недвижими имоти

Независимо дали става въпрос за придобиване или разпореждане за лични цели или като мащабна инвестиция, или за наемни отношения, Вие имате нужда от прагматичен и търговско ориентиран правен съвет. прочетете повече