Застрахователно право

Застраховането като бизнес и защитата по застрахователни дела е сърцевината на нашата дейност. Двама от партньорите, Ирина Стоева и Петър Знеполски, практикуват застрахователно право повече от 25 години и имат всеобхватен опит в тази област и задълбочени познания с над 400 спечелени дела и стотици хиляди събрани обезщетения за нашите клиенти.

  • Предоставяме безплатна консултация по телефон или онлайн за всякакви въпроси, свързани със застраховането.
  • За пострадали от ПТП предлагаме съдействие срещу възнаграждение само при успех.

Ние съдействаме за получаване на обезщетения по застраховка Гражданска отговорност, Каско, Имущества, Медицински разноски, Живот, Трудова злополука, Здравно застраховане, Професионална отговорност, Отговорност на превозвача, Карго и др., защото познаваме в детайли условията на застрахователните компании.

Експертен опит

Ние сме консултирали застрахователи, застрахователни брокери и стотици застраховани или пострадали лица, и имаме впечатляващ опит със застрахователни искове и като ищец, и като ответник. Ирина Стоева е участвала в работните групи по изработването и на двата Кодекса за застраховането (от 2005 г. и от 2016 г.) Ние предоставяме на нашите клиенти висококачествени съвети, подкрепени от задълбочено разбиране на сектора, които обхващат различни теми: от анализ на застрахователното покритие и застрахователни претенции до въпроси, свързани с несъстоятелност на застрахователите. Може да ни потърсите с въпроси по: 

  • застраховки Каско и Гражданска отговорност;
  • застраховки на имущества;
  • професионална и обща гражданска отговорност;
  • отговорност на превозвача и карго застраховки;
  • застраховки живот и злополука;
  • застраховки за обезпечение на кредити и на лизингово имущество;
  • здравни застраховки.

Предоставяме съвети относно необходимото покритие и клаузи преди сключване на застрахователен договор.

Ние имаме опит и в защитата на застрахователни компании по искове, свързани с имущество и потенциални застрахователни измами, както и в други търговски спорове.

Застрахователно право

Също така, предоставяме съвети на застрахователи и застрахователни брокери и по въпроси, които не са свързани с правен спор, а касаят корпоративен риск, търговски, регулаторни и други изисквания, както и изготвяне, преглед и тълкуване на вътрешни правила, политики и процедури. Неразривно свързано с това предлагаме и съдействие и представителство пред различните регулаторни органи (виж секция „Регулаторни режими и административно право“).

"Стоева, Чомпалов и Знеполски (СТЗ) е много надеждна кантора с опитни съдружници, които имат задълбочено разбиране на проблемите, с които се занимават. Няма много Български адвокатски кантори, които познават в детайли капиталовите пазари, финансовото право и застраховането.“

ЗА КОНТАКТ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел : +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Петър Знеполски

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: peter.znepolski@stzlaw.eu
Виж повече