Застрахователно право

Застраховането като бизнес и защитата по застрахователни дела е сърцевината на нашата дейност. Двама от партньорите, Ирина Стоева и Петър Знеполски, практикуват застрахователно право повече от 20 години и имат всеобхватен опит в тази област и задълбочени познания, за да посрещнат променящите се нужди на застрахователния пазар и неговите клиенти.

Задълбоченото ни разбиране на търговския контекст, в който работи една застрахователна компания, е това, което наистина ни отличава от останалите кантори. Затова нашите услуги надхвърлят обикновеното предоставяне на правен съвет.

Ние сме консултирали застрахователи, застрахователни брокери и множество застраховани или пострадали лица, и имаме впечатляващ опит със застрахователни искове и като ищец, и като ответник. Ирина Стоева е участвала в работните групи по изработването и на двата Кодекса за застраховането (от 2005 г. и от 2016 г.) Ние предоставяме на нашите клиенти висококачествени съвети, подкрепени от задълбочено разбиране на сектора, които обхващат различни теми: от анализ на застрахователното покритие и застрахователни претенции до въпроси, свързани с несъстоятелност на застрахователите.

Експертен опит

  • застраховки Каско и Гражданска отговорност;
  • застраховки на имущества;
  • професионална и обща гражданска отговорност;
  • отговорност на превозвача и карго застраховки;
  • застраховки живот и злополука;
  • застраховки за обезпечение на кредити и на лизингово имущество;
  • здравни застраховки.

Предоставяме съвети относно необходимото покритие и клаузи преди сключване на застрахователен договор.

Ние имаме опит и в защитата на застрахователни компании по искове, свързани с имущество и потенциални застрахователни измами, както и в други търговски спорове.

Застрахователно право

Също така, предоставяме съвети на застрахователи и застрахователни брокери и по въпроси, които не са свързани с правен спор, а касаят корпоративен риск, търговски, регулаторни и други изисквания, както и изготвяне, преглед и тълкуване на вътрешни правила, политики и процедури. Неразривно свързано с това предлагаме и съдействие и представителство пред различните регулаторни органи (виж секция „Регулаторни режими и административно право“).

Стоева, Чомпалов и Знеполски (СТЗ) е много надеждна кантора с опитни съдружници, които имат задълбочено разбиране на проблемите, с които се занимават. Няма много Български адвокатски кантори, които познават в детайли капиталовите пазари, финансовото право и застраховането.“

ЗА КОНТАКТ

Ирина Стоева

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: irina.stoeva@stzlaw.eu
Виж повече

Петър Знеполски

Съдружник
Тел: +359 (2) 954 6106
Ел.поща: peter.znepolski@stzlaw.eu
Виж повече