Петър Знеполски

Петър Знеполски

Съдружник
T: +359 (2) 954 6106
E: peter.znepolski@stzlaw.eu

Образование: Юридически факултет СУ „Климент Охридски“ (1991 г).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2009 г).

Езици: Български, английски.

Професионален опит:

  • Булстрад Виена Иншурънс Груп ЗАД (1996 - 2008 г.);
  • Адвокат на свободна практика (2009 – 2017 г.);
  • Стоева, Чомпалов и Знеполски (2017 – досега).

Сфери на експертиза:

Петър Знеполски практикува от 27 години застрахователно право и процесуално представителство в съдебни спорове. Това, заедно с уменията му бързо да идентифицира основни проблеми, да разработва подходящи стратегии за успешна защита на интересите на клиентите му по застрахователни, търговски или граждански спорове и предвид способността му да намира най-целесъобразното и финансово изгодно разрешение за своите клиенти, са му спечелили репутация, която е ненадмината в бранша.

През годините Петър е натрупал значителен опит при участието си по съдебни дела, произтичащи от спорове, свързани със застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховки на МПС, имуществени и карго застраховки, злополуки с плавателни съдове, отговорност на превозвача, обща търговска отговорност, застраховки злополука и медицински разноски, застрахователни измами, ексцес и презастраховане, както и по искове за вреди от непозволено увреждане. Процесуалният му опит включва още защита по административно-наказателни дела и представителство като частен обвинител или граждански ищец по наказателни дела, свързани с пътно-транспортни произшествия.