Мариана Величкова

Мариана Величкова

Външен консултант
T: +359 (2) 954 6106
E: mariana.velichkova@stzlaw.eu

Образование:

  • Юридически факултет СУ „Климент Охридски“ (2005 г.).
  • Курс по практическо използване на договорите на FIDIC (2019 г.).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2011 г.).

Езици: Български, английски и испански език. 

Професионален опит: 

  • юрист в строително дружество (2005 -2009 г.);
  • Стоева, Куюмджиева и Витлиемов (2010 – 2012 г.);
  • Цветкова, Бебов и Партньори (2012 – 2021 г.);
  • адвокат на свободна практика; външен консултант на Стоева, Чомпалов и Знеполски (2021 г. - досега).

Сфери на експертиза:

Мариана Величкова е външен консултант към „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ от 2021 г., в допълнение към нейната индивидуална юридическа практика. Тя има над 15-годишен опит като адвокат със специализация в областта на вещното право, недвижимите имоти и строителството.

Мариана консултира клиенти по различни въпроси, свързани с придобиване и продажба на недвижими имоти, планиране и разработване на проекти за недвижими имоти, вещно-правни аспекти на корпоративни сделки, устройствен статут на поземлени имоти, изготвяне на документи и водене на преговори при наеми на търговски обекти, договори за управление на недвижими имоти. 

През последните две години се занимава и с извънсъдебно разрешаване на спорове и медиация.