Назад
клаузи на застраховка "Каско"
04.03.2023

Застраховка "Каско" – най-разпространената след Гражданска отговорност застраховка в България

Застраховка "Каско" е доброволна и може да се сключва от физически или юридически лица собственици на МПС. Най-често тя важи за територията на България и осигурява покритие за автомобила срещу евентуални щети от ПТП, пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на автомобила, монтирано в него оборудване и др.

Обичайно застраховката се сключва с клауза "пълно каско" - т.е. с включване на всички възможни рискове, но съществуват и  други клаузи, при които застрахователите покриват само определени рискове.

Рискови клаузи на застраховка "Каско"

Собствениците на застрахованите МПС-та трябва добре да са запознати с покритите и изключените рискове при различните клаузи и при възникнал проблем да се консултират с адвокат по застрахователно право. При всеки застраховател има варианти в дефинирането на рисковите клаузи в техните общи условия, но като цяло по същество те са следните:

 • Клауза "Минимално каско"

Покрива следните рискове: пожари, последици от природни бедствия и различни аварии, причинени от външни за превозното средство инсталации.

 • Клауза "Частично каско"

Освен предходните рискове се включват и щети при пътно-транспортно произшествие, повреди на автомобила в паркирано състояние и по време на престой.

 • Клауза „ Кражба"

Застрахователят покрива както кражба и грабеж  на целия автомобил, така и незаконното му отнемане с цел използване.

 • Клауза „Пълно каско"

Тази клауза включва всички горепосочени рискове, като покрива и всички щети на открития автомобил след кражба или грабеж. Всички злоумишлени действия на трети лица срещу автомобила (с изключение на посочените в общите условия на застраховката) се покриват от застрахователя. Включени са също така и кражбите с взлом на трайно монтираните навигационни или аудио технически средства.

Какво трябва да се предприеме при настъпване на застрахователно събитие

Всеки трябва да знае какви са действията, които е длъжен да предприеме в случай на събитие, за което има застраховка "Каско".

 1. Уведомете веднага компетентните органи в зависимост от застрахователното събитие (служители на КАТ, МВР, противопожарна или аварийна безопасност и др.) и изискайте писмен документ, удостоверяващ събитието.
 2. Свържете се с вашия застраховател, за да го уведомите в необходимия срок  относно обстоятелствата, свързани с настъпилото застрахователно събитие.
 3. Съдействайте на застрахователя за извършването на огледа и описанието на щетите.
 4. Предоставете на застрахователя всички документи за доказване на събитието и определяне необходимия размер на щетите.
 5. Посочете банкова сметка в претенцията си, когато изплащането на обезщетението ще бъде въз основа на експертна оценка или по фактури.

При кои случаи застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение

Всеки притежател на застраховка "Каско" трябва да е запознат с изключенията, при които застрахователят може да откаже изплащане на обезщетение:

 • Застрахователното събитие е причинено от неправоспособен водач или такъв, чието свидетелство за управление е невалидно;
 • Когато водач на застрахованият автомобил е употребил алкохол или други упойващи вещества и/ или е отказал проба за алкохол и наркотици при ПТП;
 • Когато е извършено нарушение на Закона за движение по пътищата от страна на шофьора поради груба небрежност или умишлено или  е налице неспазване на поставена сигнализация на пътя, свързана с пътната обстановка или извършвани ремонтни дейности;
 • Не се покриват щетите от кражба на отделни части, възли, оборудване и принадлежности извън салона на МПС, а също така и на превозвани стоки със застрахованото МПС;
 • Всички повреди в частите или оборудването на автомобила вследствие на тяхната експлоатация (износване, изгаряне и др.) не подлежат на обезщетение.

Често срещана грешка на шофьорите  е да оставят документите си в автомобила, смятайки го за безопасно и сигурно място. Почти всички застрахователи са предвидили възможност за намаляване на обезщетението поради кражба в този случай, което означава да се води дело за неплатената част от обезщетението. 

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.