Назад
18.01.2018

Решение на ЕСПЧ относно видеонаблюдението със скрити камери на работното място

На 9 януари 2018 г. Европейският съд по правата на човека (ЕКПЧ) постанови решението си по случая със супермаркет в Испания, който използва както видими видеокамери за наблюдение на клиентите, така и скрити камери за установяване на евентуални кражби от служители. Решението гласи, че видеонаблюдението от работодатели с използване на скрити камери е нарушение на правата на служителите, които са защитени от член 34 на Конвенцията за защита на човешките права.

Петима служители са подали заявления срещу Кралство Испания, свързани със записи със скрити камери. Първо на 29 декември 2012 година е подадено заявление от една служителка. Следва второ заявление от още четирима служители, подадено на 23 януари 2013 година. В съда заявителите се представляват от адвокат Гонзалес Еспада, а държавата – от адвокат Леон Каверо.

Видеозаписи от работодателя и уволнение на служители

Служителите са информирани само за наличието на видими камери. Със скрити камери са направени записи на кражби на продукти от няколко служители. Понякога кражбите са извършени в съучастие с клиенти.

Служителите, чиито кражби са документирани, са уволнени.

При обръщането им към испанския съд за съдебни дела и разрешаване на спорове съдът постановява, че прекратяването на трудовото им правоотношение е основателно.

Казусът

В заявленията си ищците твърдят, че скритото видео наблюдение от работодателя, който не ги е информирал предварително, че ще приложи такова, нарушава правата им на лично пространство, защитени в член 8 от Конвенцията.

Те също така твърдят, че съгласно член 6 от Конвенцията, е несправедливо завеждането на дела в местните съдилища, тъй като видео записите са използвани като основни доказателства в полза на уволнението им.

Трима от тъжителите имат и друг иск: те твърдят, че местните съдилища са определили справедливостта на уволнението им въз основа на споразумения за уреждане, които тъжителите са подписали по принуда. А това нарушава правото им на справедлив процес съгласно член 6 от Конвенцията.

Освен това първата тъжителка твърди, че при отсъждането няма солидна мотивация свързана с нейните специфични обстоятелства.

Исковете на тъжителите са обединени от ЕКПЧ въз основа на фактите и правните ситуации.

Решението на ЕКПЧ

Европейският съд по правата на човека издава решение, с което постановява, че осъщественото наблюдение със скрити камери от работодателя на тъжителите представлява нарушение на правата им на неприкосновеност на личния им живот.

Относно нарушаването на член 8 от Конвенцията ЕКПЧ решава, че той е обоснован, тъй като всеки има право на неприкосновеност на личния живот. Нарушения на това право са допустими само за предотвратяване на престъпления, защита на здравето и морала на гражданите. Този иск не противоречи на член 35 § 3 (а) от Конвенцията.

С шест гласа „за“ и един „против“ съдът приема, че има нарушение на член 8 от Конвенцията.

С четири гласа „за“ и един „против“ осъжда ответника да заплати на тъжителите и компенсация за неимуществени вреди.

Решението е достъпно тук.

За защита на правата на служители при подобни казуси с налагане на наказания и уволнение въз основа на записи със скрити камери, за които служителите не са били уведомени, можете да се консултирате с адвокатска кантора Стоева, Чомпалов и Знеполски.