Назад
05.06.2024

Този път от страната на продавача

Консултантите на продавачите имат ключова роля в сделките по сливания и придобивания, като навигират компаниите в процеса на продажба и им помагат да договарят благоприятни условия на сделката и излизането от даден бизнес. 

Щастливи сме да споделим, че Стоева, Чомпалов и Знеполски действаха като правен консултант на продавачите в скорошна сделка на българския застрахователен пазар. Екипът ни консултира акционерите на "Ес Ди Ай Груп" АД за продажбата на дружеството на "Унилинк България" ЕООД, част от Американската група Acrisure.

Купувачът придоби 100% от акциите в Ес Ди Ай Груп АД, най-големият застрахователен брокер в България, заемащ дългогодишна водеща позиция на общозастрахователния пазар.

Съдружниците Йордан Чомпалов и Ирина Стоева участваха във всички етапи на сделката, която продължи повече от две години, включително, но не само, работиха от етапа на подготовка за продажбата на бизнеса, през преговорния процес до изготвянето и подписването на правната документация.