Назад
27.06.2024

СТЗ съветва "Еврохолд България" за рефинансиране в размер на 0,5 млрд. евро

Стоева Чомпалов & Знеполски работи активно като местен консултант на водещето българско публично холдингово дружество Еврохолд във връзка с рефинансирането на неговия приблизително 500 млн. евро съществуващ дълг, набран през юли 2021 г. за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България, последващото му развитие и инвестиции в енергийния бизнес. 

Сделката включва нов 5-годишен синдикиран обезпечен заем на стойност 460 млн. евро и допълнителен 5.25-годишен заем в размер на 65 млн. евро. Използването на постъпленията от новото финансиране е за рефинансиране на съществуващ синдикиран заем в размер на 360 милиона евро на ниво холандското дъщерно дружество на Еврохолд EEEC B.V. и още 125 милиона евро заем на ниво друго холандско дъщерно дружество, EEEC II B.V.  Новодоговореното финансиране включва и финансиране от 15 млн. евро за капиталови разходи (CAPEX), осигурено от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД, разпределителното дъщерно дружество на групата, за надграждане и развитие на електроразпределителната мрежа, което ще ускори инвестиционната програма на дружеството с оглед предстоящата либерализация на електроенергийния пазар. J.P. Morgan SE, която структурира финансирането за придобиване на ЧЕЗ Груп през 2021 г., действаше като първоначален упълномощен водещ организатор и поемател по новото дългово финансиране.

Стоева, Чомпалов & Знеполски  беше част от екипа на Morrison & Foerster (Лондон), ръководен от Крис Кендъл, и консултира Еврохолд по всички български правни аспекти на сделката, включително финанси, капиталови пазари, корпоративни и  енергийни въпроси. 

Екипът на Стоева, Чомпалов & Знеполски беше ръководен от партньора Йордан Чомпалов със съществената  подкрепа на адвокатите Мирослава Йорданова, Тихомир Тодоров и Ваня Тодорова.