Назад
24.04.2020

Стоева, Чомпалов и Знеполски беше класирана в три сфери на дейност от Legal 500 за 2020г.

Стоева, Чомпалов и Знеполски постигна класиране в три сфери на дейност за 2020г. от реномирания справочник Legal 500 за Европа, Средния Изток и Африка.

Стоева, Чомпалов и Знеполски повтори успеха си от миналата година като беше препоръчана във второ ниво с областта на Здравеопазване и живите науки и в четвърто ниво в областта на Банки, финанси и капиталови пазари. Кантората беше класирана и в четвърто ниво в сферата на Търговско и корпоративно право и сливания и придобивания.

Съдружниците намират класирането от Legal 500 в две последователни години след учредяването на кантората  за значителен успех, което се дължи на отличната работа на всички съдружници и адвокати в СТЗ.

Класирането и препоръчването на най-добрите кантори в дадена област на правото се извършва на годишна база от  Legal 500 на основата на независимо проучване и анализ на заявленията на канторите и препоръките от клиентите им.

Профила на кантората на сайта на Legal 500 можете да видите тук.