Назад
26.01.2023

Премахване на невярна лична информация от резултатите при онлайн търсене предвижда решение на Съда на ЕС по дело C-460/20

С Решение на Съда на ЕС (СЕС) от 08.12.2022 г. по дело C-460/20 е прието, че физическите лица имат право да поискат премахване на невярната информация, отнасяща се за тях и публикувана в Интернет, от списъка с резултатите при онлайн търсене.

Решението съдържа тълкуване на правото на изтриване на лични данни (правото да бъдеш забравен), предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) във връзка с правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и свободата на изразяване на мнение и на получаване и разпространяване на информация, които са предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

СЕС приема, че лицата имат право да поискат от операторите на интернет търсачките (Google, Bing, Yahoo и др.) да не показват  линкове към невярната лична информация при зададено онлайн търсене по техните имена като ключови думи, при положение, че лицата представят доказателства, че съответната информация е невярна.


Според СЕС лицето трябва да представи релевантни и достатъчни доказателства, от които може да се устави очевидната неистинност на публикуваната лична информация. СЕС приема, че операторът на Интернет търсачката не е длъжен да провежда собствено разследване дали личната информация е истинна. Затова е важно засегнатите физически лица да бъдат активни при доказване на неверността на данните, които се отнасят до тях.

Операторът на търсачката е длъжен да премахне от списъка с резултатите личната информация, която е доказана от заявителя на искането като очевидно невярна и която не е маловажна от гледна точка на цялото съдържание, чието премахване се иска. На практика правото на изтриване по GDPR ще се реализира чрез „скриване“ на сайтовете, които съдържат невярната информация - ако някой изпише името на физическото лице, линкът към сайта, където е публикувана невярната информация, няма изобщо да излезе сред резултатите от търсенето. 


Лицата могат да поискат също така премахване от списъка с резултатите на техни снимки, показвани под формата на миниатюрни изображения (т.нар. thumbnails, при които при търсене по име се визуализират само снимките на лицата, без да се възпроизвежда цялостното съдържание на сайта, където снимките са публикувани). В този случай операторът на търсачката следва да прецени информативната стойност на снимките независимо от контекста на публикацията им на уебсайта, от който са изтеглени, както и всеки текстови елемент, който съпътства пряко визуализирането на тези снимки в резултатите при търсене и който може да предостави разяснения относно информативната стойност на тези снимки.

Решението е достъпно тук.