Назад
15.04.2022

Нова Наредба за хранителните добавки в България

С постановление № 434 от 10.12.2021 г., публикувано в Държавен вестник, влязло в сила 14 дни след датата на публикуването му, Министерският съвет прие нова наредба за хранителните добавки. Така бяха въведени изискванията на Директива 2002/46/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 10.06.2002 г., които целят сближаване на законодателствата на държавите-членки на ЕС относно добавките към храни. Наредбата е в съответствие и с Директива 2006/37/EC от 30.03.2006 г., с която се изменя Приложение II към Директива 2002/46/EC на Европейския Парламент и на Съвета по отношение на включването на някои вещества.

За допълнителни разяснения по новата Наредба производителите и търговците могат да се обръщат към компетентни адвокати по фармацевтично право. 

Какво определя Наредбата

1. На първо място, в нея се определят хранителните вещества, които могат да се използват в производството на добавки. Тези вещества включват витамини и минерали.

2. Определят се веществата, имащи хранителен или физиологичен ефект, които производителите могат да включват в производството на хранителни добавки.

3. Посочват се критериите, по които се определя чистотата на хранителните вещества, за да могат да се използват в хранителни добавки.

4. Посочват се растенията и частите от тях, както и веществата, които не могат да се влагат в хранителни добавки.

За да могат добавките да се пуснат на пазара, те трябва да отговарят на всички изисквания, определени в Наредбата. 

Информация на етикетите и предварително опаковане

Важно изискване според Наредбата е предварителното опаковане на хранителните добавки, за да могат да се предлагат на пазара. 

Тя определя и информацията, която трябва да се включи на етикетите на опаковките с добавки, както и при рекламирането и представянето на добавки. Тази информация е в съответствие с Регламент (EС) No 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2011г., които посочват каква информация трябва да се предоставя на потребителите във връзка с храните. Затова се забранява препоръчването на хранителните добавки за предпазване от заболявания и за лечение на заболявания.

Задължително се посочва следната информация за всяка хранителна добавка:

  • препоръчителна дневна доза;
  • номер и дата на вписване на добавката в регистъра съгласно член 4, алинея 1 от Закона за храните.

Информацията трябва да включва и следните предупреждения:

  • да не се превишава препоръчителната дневна доза;
  • добавката да не се използва вместо разнообразно хранене;
  • добавката да се съхранява на недостъпно за малки деца място.

Количество на витамините и минералите в препоръчителната дневна доза 

В Наредбата се посочва, че минималното количество витамини и минерали, съдържащи се в препоръчителната дневна доза, трябва да е не по-малко от 15% от референтната стойност съгласно Приложение XIII, Част A, т. 1 от Регламент (EС) No 1169/2011.

Изискване за заявленията от бизнес операторите за регистриране на хранителни добавки

Съгласно Наредба, бизнес операторите не могат с едно заявление за регистриране да пуснат на пазара повече от една хранителна добавка. 

До кога могат да се продават хранителни добавки пуснати на пазара преди влизане в действие на Наредбата

В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата е посочено, че хранителни добавки, пуснати на пазара преди Наредбата да влезе в сила и не отговарящи на изискванията, посочени в член 8 за максимално допустими количества витамини и минерали, могат да продължат да се продават до изчерпване на количествата. Но срокът на продажбата им не може да превишава 24 месеца от датата, на която влиза в сила Наредбата. 

За въпроси и консултации свързани с Наредбата за хранителни добавки можете да се свържете с адвокатско съдружие Стоева, Чомпалов и Знеполски.