Назад
26.08.2022

Какви са правата Ви като пътник на самолет

Отмененият или закъснелият полет може да Ви причини големи неудобства и да Ви развали така мечтаното пътешествие или почивка. В подобни случаи следва да знаете, че сте защитени и имате определени права, съгласно приложимото законодателство.                

В Европейския съюз („ЕС“) вашите права се регулират от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11.02.2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, а на международно ниво се прилага Конвеция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз или т.нар. Монреалска конвенция.

Правата Ви съгласно Регламент № 261/2004

Регламент № 261/2004 се прилага относно следните полети:  

 • полети във въздушното пространство на Европейския съюз, Исландия, Норвегия и Швейцария, включително полети до следните отвъдморски територии: Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Майот, Сен-Мартен, Азорски острови, Мадейра и Канарските острови; 
 • всички полети, излитащи от летище, намиращо се на територията на ЕС към трети страни; 
 • всички полети, излитащи от летище, намиращо се на територията на трета страна към летище, намиращо се на територията на ЕС, в случай че авиокомпания е регистрирана в ЕС. 

Регламент № 261/2004 Ви защитава и Ви предоставя определени права при следните случаи

 • когато Ви е отказан достъп до самолета, против вашата воля; 
 • когато полетът Ви е отменен; 
 • когато полетът Ви има голямо закъснение. 

Право на обезщетение 

В случаи че имате право да получите обезщетение по Регламента, то следва да сте наясно, че размерът му е предварително фиксиран, а именно:

 • EUR 250 за полети до 1500 км;
 • EUR 400 за полети в ЕС над 1500 км и за всички други полети между 1500 и 3500 км, и
 • EUR 600 за всички останали полети. 

Имате право за получите парично обезщетение при следните случаи: 

 • когато полетът Ви е пристигнал в крайната дестинация със закъснение от най-малко три часа или повече;  
 • когато Ви е отказан достъп до борда на самолета, против вашата воля; 
 • когато полетът Ви е отменен и авиокомпанията не Ви е информирала за отмяната минимум седем дни преди началото на полета. 

В определени случаи, когато авиокомпанията Ви е пренасочила до крайната дестинация с друг полет, авиокомпанията може да намали дължимото Ви обезщетение с 50%. 

Други права по Регламент № 261/2004 

Освен правото Ви на парично обезщетение, Регламента Ви предоставя следните допълнителни права:

 • право на информация – във всички случаи авиокомпанията следва да ви представи съобщение с Вашите права по Регламента;  
 • право на възстановяване на стойността на билета – при отказан достъп на борда на самолета или при отмяна на полета, на пътниците се предлага избор между възстановяване стойността на билета или право на пренасочване с друг полет;
 • право на пренасочване до крайната дестинация („премаршрутиране“) с друг полет – при отказан достъп на борда на самолет или при отмяна на вашия полет; 
 • право на храна и напитки, според времето на изчакване – във всички случаи, които попадат в обхвата на Регламента; 
 • право на настаняване в хотел, когато се налага престой за една или повече нощи – във всички случаи, които попадат в обхвата на Регламента, но само когато очакваното начало на полета е планирано за следващия ден;
 • право на превоз между летището и мястото за настаняване (хотел); 
 • право на две безплатни телефонни обаждания или електронни съобщения - във всички случаи, които попадат в обхвата на Регламента.

Вашите права съгласно Монреалската конвенция

В случай че пътуване извън въздушното пространство на ЕС към трети страни или от трети страни към летище на територията на ЕС, но авиокомпанията не регистрирана в ЕС, то Вашите права се уреждат от Монреалската конвенция. 

Монреалската конвенция се прилага и Ви предоставя определени права при следните случаи: 

 • когато полетът Ви е закъснял; 
 • при телесни увреждания или смърт на пътник;
 • при загуба/повреда на багажа или товара Ви.

Липса на обезщетение при извънредни обстоятелства

В определени случаи авиокомпаниите могат да се освободят от отговорност. Съгласно Монреалската конвенцията и Регламент 261/2004, обезщетения не се дължат от въздушните превозвачи, ако могат да докажат, че отмяната или закъснението се дължат на извънредни обстоятелства. По въпроса какво е извънредно обстоятелство, Съдът на Европейския съюз (СЕС) е развил непротиворечива съдебна практика, която е задължителна за прилагане от националните съдилища на държавите-членки.

В случай че желаете да подаде иск за обезщетение към авиокомпания или имате нужда от съдействие, моля, свържете се с нас. 

Настоящата статия има чисто информативен характер и не представлява правен съвет по отношение на конкретен субект или фактическа ситуация. За конкретен правен съвет трябва да се свържете с адвокат. Адвокатско съдружие „Стоева, Чомпалов и Знеполски“ не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.