Назад
26.10.2023г.

Интересно решение на КЗК забраняващо реклама на хранителна добавка

Със свое решение от 12.10.2023г. КЗК установи извършено нарушение на забраната за заблуждаваща реклама на хранителна добавка, постанови прекратяване на нарушението и наложи имуществена санкция в размер на 2,5% от оборота на нарушителите.

Става въпрос за рекламна кампания във връзка с популяризирането на търговската марка и налагането на различни продукти под наименованието „ABOPHARMA Магнезий 1000“.  Според КЗК начинът на използване на тази запазена марка при рекламирането на продуктите създава възможност за заблуда относно съдържанието на количеството магнезий в тези продукти. Анализът на регулатора е обхванал както въздействието на процесните реклами – листовки, клипове, плакати и публикации, така и външния вид на рекламираните с тази марка продукти.

В решението си КЗК приема че числото 1000, което е част от търговската марка, е използвано по такъв начин, че се откроява на опаковките на продуктите и първосигнално се възприема като мерна единица, количество от нещо. Доколкото в случая се рекламира хранителна добавка, съвсем естествено е  то да бъде възприето като определено количество на елемента магнезий в рекламирания продукт. 

Хранителните добавки се използват и са предназначени да увеличат дневния прием на хранителни вещества. Ноторно известно е, че хранителните вещества са отговорни за биологичните процеси, протичащи в човешкия организъм – от възстановяване на увредена тъкан до доставяне на енергия. Също така обаче, наличието на по-високи от препоръчителните нива на което и да е основно хранително вещество може да повлияе негативно на нашето здраве. Именно поради тази причина, представянето на информация (в случая за количеството на съответния елемент) следва да бъде максимално ясна и да не създава предпоставки за заблуда, като за това следва да носи отговорност търговеца, който ги разпространява. 

В конкретния случай процесните добавки се популяризират и са насочени към масовия потребител, предлагат се на пазара свободно (не се изисква консултация с фармацевт), без рецепта и лекарско предписание. Голяма част от тези потребители вследствие на рекламата, могат да си закупят тези продукти, без да се замислят за стойностите на препоръчителната дневна доза на магнезий, доколкото, след като се предлагат на пазара, те отговарят на законовите изисквания. В конкретния  случай информацията за препоръчителния дневен прием, представлява съществена информация за потребителя.

Установява се, чe формално информация за препоръчителния дневен прием присъства на опаковката в съответствие с нормативната уредба, обаче тя не присъства в рекламните материали на процесните продукти (нито в рекламните клипове, нито в листовките или брошурите). Единственото число (1000), използвано и визуализирано в рекламите, както се установи, няма никакво отношение към конкретното количество магнезий, съответстващо на препоръчителната дневна доза. Използването на различни числа върху опаковката (препоръчителен дневен прием, количество на елемента магнезий и нищо не значещо число, използвано на опаковката и ясно открояващо се в рекламите), още повече може да объркат  потребителя.

Съществено според КЗК е, че на пазара на разпространение на  хранителни добавки – магнезий, върху опаковките на конкурентните продукти се използват различни числа, като обичайно е посочена и съответната мерна единица и тези числа съответстват на количеството магнезий в съответните продукти. Докато посоченото на опаковките на процесните продукти число 1000 не съответства на нито една от формите на магнезий, вложени в тях.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд- София област.