Ваня Тодорова

Ваня Тодорова

Външен консултант
T: +359 (2) 954 6106
E: vania.todorova@stzlaw.eu

Образование: Юридически факултет СУ „Климент Охридски“ (2008 г.).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2012 г.).

Езици: Български, английски и испански език. 

Публикации:

Ваня Тодорова е автор последните пет години на раздела за България в информационния справочник Appeals на онлайн справочника Lexology Getting The Deal Through. 

Професионален опит: 

  • Стоева, Куюмджиева и Витлиемов (2009 – 2017 г.);
  • Адвокат на свободна практика; външен консултант на Стоева, Чомпалов и Знеполски (2017 г.- досега).

Сфери на експертиза:

От самото начало на своята юридическа  практика Ваня Тодорова работи интензивно в областта на корпоративното и търговското право, финансите, здравеопазването, защитата на личните данни и в административното право. Тя има богат опит в съдебните процеси и разрешаването на спорове, придобит от работата й в областта на обществените поръчки, конкуренцията, търговските и облигационни спорове, както и от работата й с индивидуални клиенти със сложни и специфични проблеми. Ваня проявява специален интерес към трансгранични сделки и дела. 

Разнообразната многогодишна практика на Ваня й е дала възможност да придобие специфичен набор от умения, който й позволяват да предоставя на местни и международни клиенти стратегически и творчески съвети, с оглед намирането на най-доброто възможно решение в конкретните казуси.