Наталия Йорданова

Наталия Йорданова

Старши адвокат
T: +359 (2) 954 6106
E: natalia.yordanova@stzlaw.eu

Образование: Юридически факултет СУ „Климент Охридски“ (1997 г.).

Членство: Софийска адвокатска колегия (2010 г.).

Езици: Български, добри познания по немски език. 

Професионален опит:

  • Комисия за финансов надзор (1998 – 2010 г.);
  • Димитров, Чомпалов и Тодорова (2010 – 2017 г.);
  • Стоева, Чомпалов и Знеполски (2017 г. - досега).

Сфери на експертиза:

По време на работата си в Комисията за финансов надзор (КФН) Наталия Йорданова е заемала различни юридически длъжности, включително началник на отдел „Процесуално представителство“. По време на нейната кариера в КФН, Наталия е натрупала значителен опит в областта на капиталовите пазари и застрахователния надзор. 

Адвокатската практика на Наталия вече повече от 12 години е  фокусирана върху капиталовите пазари, с основен акцент върху регулацията на финансовите услуги и инвестиционните фондове и процесуалното представителство по най-различни административни и административно-наказателни дела. Наталия познава в детайли работата на КФН и е консултирала множество публични дружества и поднадзорни лица и при извършване на регулативни проверки. При промяна на законодателството Наталия е помагала на инвестиционни посредници и управляващи дружества при актуализиране на техните типови договори, вътрешните правила и политики. 

В хода на кариерата си Наталия е натрупала много богат опит в стотици съдебни дела и има доказани умения в постигането на изключителни резултати за нейните клиенти. През годините тя е работила в различни правни области, но от всичко най-много обича съдебната зала. Наталия е опитен и целеустремен процесуален адвокат, добре позната в бранша със своята решителност, последователност и поради факта, че при оспорване на административни решения и наказателни постановления постига по-добри резултати от очакваните.